Bekijk alle onderzoeken

Chemisch onderzoek   Methode
ADPI-reinheidstest   ADPI 916
Allergene eiwitten   TNO sandwich Elisa
Ammoniak in weiprodukten   Eigen methode
Antibiotica (kwalitatief)   Delvo-test
As (gloeirest) Q (A) NEN-ISO 5984
As (gloeirest) Q (E) NEN 6810
Chloramphenicol CAP Q (I) EIA
Chloride   Chlorocounter
Diermeel (micr) Q (A) Richtlijn EG 2020/1560
Droge stof   NEN-ISO 6496
Eiwit (Kjeldahl) Q (E) NEN-EN-ISO 8968-1
Glycinine/b-conglycinine   TNO sandwich Elisa
GMP-gelpermeatie (HPLC)   EEG nr 1725/79
GMP-reversed phase (HPLC)   HPA 23-02-1988
GMP- gelpermeatie+reversed phase (HPLC)   HPA 23-02-1988
Kleur van vet   Gardner
Lactose   Enzymatisch
Magere melkpoeder   Resmini
Melkzuur   Enzymatisch
Melkzuur   Reflectoquant
Melkzuur   NIR
Microscopisch onderzoek diermeel Q (A) Richtlijn EG 2020/1560
Microscopisch onderzoek wei   Micr.
Microscopisch onderzoek zetmeel   Micr.
Microscopisch onderzoek anders   Micr.
Mineralen   zie bij Mineralen onderzoek
NIR   zie bij NIR onderzoek
Nitraat   Reflectoquant
Nitriet   Reflectoquant
Nitriet Q (I) Spectrometrie
NPN-eiwit   Eigen methode
Onoplosbaarheidsindex   ISO 8156
Oplosbaarheid   Franse methode
Peroxide in zuivelproducten   Reflectoquant
Peroxide in vet   NEN 6343
pH   Potentiometrisch
Radioaktiviteit   LMRV
Reinheid (ADPI; kwalitatief)   ADPI 916
Reinheid (ADPI; kwantitatief)   ADPI 916
Ruw Celstof   NEN-EN ISO 6865
Ruw Eiwit (Kjeldahl) in diervoeder Q (E) NEN-EN-ISO 5983-2
Ruw Eiwit (Kjeldahl) in zuivel Q (E) NEN-EN-ISO 8968-1
Smaak/geur   Organoleptisch
Stampvolume   Ledoux
Stijgsmeltpunt van vet   NEN 6313
Trypsineremmer (TIA)   ISO 14902
Vet (Soxhlet)   NEN-ISO 6492
Vet (Zure ontsluiting) Q (E) NEN-ISO 6492
Vet (Röse Gottlieb)   ISO 1736
Vet (Gerber)   NEN 3168
Vetzuurpatroon   GLC
Vocht (droogstoof)   NEN-ISO 6496
Vocht (droogstoof)   Fil-IDF 26-1964
Volume   Ledoux
Vrij vet   NEN 3148
Vrije vetzuren in vet (FFA)   NEN 6332
Vuil in vet   NEN 6326
Wateranalysen   zie bij Wateronderzoek
Wei (microscopisch)   Micr.
Weiaantoonbaarheid   zie GMP
WPN-index   ADPI 916
Zeefanalyse   Eigen methode
Zetmeel (Ewers)   NEN-ISO 10520
Zetmeel (enzymatisch)   ISO TC34/SC10N856
Zetmeel (kwalitatief)   EEG 2799/1999 bijlageV
Zetmeel (microscopisch)   Micr.
Zout (Chloride)   Chlorocounter
Zuurtegraad   ADPI 916
Zuurtegraad   NEN 913

   
Sporen- en mineralen onderzoek   Methode
Mineralen en sporenelementen in diervoer met ICP-MS    
Calcium Q (I) ICP-MS
Cobalt Q (A) NEN-EN 17053
Fosfor Q (I) ICP-MS
Kalium Q (I) ICP-MS
Koper Q (A) NEN-EN 17053
Mangaan Q (A) NEN-EN 17053
Magnesium Q (I) ICP-MS
Natrium Q (I) ICP-MS
IJzer Q NEN-EN 17053
Zink Q (I) ICP-MS
Cadminum Q (A) NEN-EN 17053
Lood Q (A) NEN-EN 17053
Arseen Q (A) NEN-EN 17053
Chroom Q (I) ICP-MS
Seleen Q (A) NEN-EN 17053

   
Sporen- en mineralen onderzoek   Methode
Mineralen en sporenelementen in minerale voeders (premix) met ICP-MS    
Lood L NEN-EN 17053
Arseen L NEN-EN 17053
Cadminum L NEN-EN 17053

   
NIR onderzoek   Methode
Magere melkpoeder
 
vet, vocht, eiwit, as, lactose   NIR
Karnemelkpoeder
 
vet, vocht, eiwit, as   NIR
Weipoeder
 
vet, vocht, eiwit, as, melkzuur, NPN   NIR
Melksuikerarme weipoeder
 
vocht, eiwit, as   NIR
Volle melkpoeder
 
vet, vocht, eiwit, as, Resmini   NIR

   
Microbiologisch onderzoek   Methode
Bacillus cereus   NEN-EN-ISO 7932
Campylobacter PCR   NEN-EN-ISO 10272-1
Coliformen telling   NEN-EN-ISO 4832
Coliformen grensreactie   NEN-ISO 4831
Escherichia coli telling Q (A) NEN-ISO 16649-2
Escherichia coli grensreactie   NEN-ISO 7251
E. coli STEC PCR screening Q (I) ophoping conform NEN-EN-ISO 13136
E. coli STEC PCR screening Q (I) ophoping conform USDA MLG 5B
E. coli STEC bevestiging Q (I) ophoping conform NEN-EN-ISO 13136
E. coli STEC PCR serotypering Q (I) ophoping conform NEN-EN-ISO 13136
E. coli O157:H7 PCR   NEN-EN-ISO 16654
Enterobacteriaceae Q (A) NEN-EN-ISO 21528-2
Enterobacteriaceae grensreactie   NEN 6860
Faecale enterococcen (Streptococcen)   NEN 6817
Listeria monocytogenes grensreactie Q (E) NEN-EN-ISO 11290-1
Listeria monocytogenes telling Q (E) NEN-EN-ISO 11290-2
Kiemgetal (Aeroob) Q (A) NEN-EN-ISO 4833-1
Melkzuurbacteriën   NEN-ISO 15214
Pseudomonas   NEN-ISO 13720
Salmonella spp. PCR Q (E) NEN-EN-ISO 6579
Schimmels en gisten AW > 0,95   NEN-ISO 21527-1
Schimmels en gisten AW < 0,95   NEN-ISO 21527-2
Schimmels en gisten rapid (3 dgn) Q (E) NEN-ISO 21527-1 en -2
Staphylococcus aureus Q (A) NEN-EN-ISO 6888-2
Sulfiet Reducerende Clostridia   NEN-ISO 15213

   
Kiemgetal 22°C water Q (A) NEN-EN-ISO 6222
E. coli 100 ml water   NEN-EN-ISO 9308-1
Coliformen 100 ml water   NEN-EN-ISO 9308-1
Enterococcen 100 ml water   NEN-EN-ISO 7899-2

   
Wateronderzoek   Methode
Uitgebreid onderzoek
 
Hardheid, nitraat, ijzer, mangaan, koper, natrium,
ammoniak, chloride, geleidbaarheid, uiterlijk.
   
Nitriet Q (E) NEN-ISO 6777
pH Q (A) NEN-EN-ISO 10523

   
Vitaal kalf +
 
Hardheid, nitraat, ijzer, mangaan, koper en natrium    
Nitriet Q (E) NEN-ISO 6777
pH Q (A) NEN-EN-ISO 10523

   
Vitaal kalf
 
Hardheid, nitraat    
Nitriet Q (E) NEN-ISO 6777
pH Q (A) NEN-EN-ISO 10523

   
IJzer
   

   
Maïsonderzoek   Methode
Droge stof + ijzer  
Droge stof + VEVI (NIR-analyse) + ijzer  

   
Zuivelpakketten   Methode
Onderzoek magere melkpoeder of karnemelkpoeder:
 
Vet-NIR, Vocht-NIR, Eiwit-NIR, As-NIR
 
pH, nitraat, nitriet, Adpi, volume, smaak/geur
 
Microscopisch wei en zetmeel, GMP-HPLC  

   
Onderzoek weipoeder:
 
Vet-NIR, Vocht-NIR, Eiwit-NIR, As-NIR
 
pH, nitraat, nitriet, Adpi, volume, smaak/geur  
Chloride, oplosbaarheid  

   
Monsterneming   Methode
Monsterneming karkassen Q (A) NEN-EN-ISO 17604

Toelichting

Q: analyse onder ISO 17025 accreditatie    
L: analyse onder Labcode (GMP+B10)    
     
(A)=conform    
(E)=gelijkwaardig aan    
(I)=eigen methode    
  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding