Wateronderzoek

Veel veehouders hebben een eigen waterbron. Met het drinkwateronderzoek van Labora krijgt u inzicht in de kwaliteit van het drinkwater voor uw vee. Bij afwijkingen kunt u maatregelingen treffen ter verbetering.

Ook zult u in het kader van een vitaal kalf regeling met regelmaat het bronwater verplicht moeten onderzoeken.

De kwaliteit van het water is voor een groot deel afhankelijk van de bodem en deze is in elke regio anders. Ook de diepte van de bron is bepalend. Het ijzergehalte en de hardheid zijn dan van belang om goed in de gaten te houden. Daarnaast zijn ook de pH, het nitraat/nitriet gehalte en de bacteriologische waarden belangrijk. In de meeste gevallen heeft water van grotere diepte een betere kwaliteit.

Het meest gebruikte standaard pakket voor wateronderzoek is onderzoek op hardheid, nitraat, nitriet, pH, ijzer, mangaan, koper en natrium. Labora beschikt over speciale monsterpotten voor deze analyses. Daarbij is het belangrijk dat de monsterpotten volledig gevuld worden en na de monstername koel bewaard worden bij een temperatuur van 2-7 °C. Hierdoor wordt de kwaliteit van de monsters gewaarborgd en het zorgt ervoor dat de resultaten van het onderzoek betrouwbaar zijn.

Voor microbiologisch onderzoek dient steriel bemonsterd te worden in een steriele pot. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding